Изберете страница

„Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект“ InnovationAmp беше учреден с цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото. В платформата участват София Тех Парк и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк, Столичната община, Техническият университет – София, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, „Невек Капитал Мениджмънт“ ООД, Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ и други организации.
Целта на дигиталния иновационен хъб е да обедини действията на организации и институции в подкрепа на реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото като използва съвместно съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствения интелект. ДИХ ще си партнира и ще обменя опит с Европейски цифрови иновационни центрове и ще реализира проекти, свързани с прилагането на цифровите технологии в малките и средни предприятия, както и ще съдейства за успешното им внедряване в практиката.
InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростни изчисления и големите данни.