Изберете страница

Изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов се включи в първото заседание на новосъздадения Дигитален борд на София, който е инициатива на Столичната община.

Дигиталният борд на София е съставен от представители на технологични компании и бизнес асоциации, както и от академичните среди, и се председателства от заместник-кмета на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Целта на борда е да подпомага дейността на кметството по въвеждане на нови дигитални технологии, допринасящи за повишаване качеството на общинските услуги, комуналните услуги и инфраструктура. Участниците в борда споделят експертиза и насоки за най-добрите практики, както и съвети относно конкретни решения, които трябва да бъдат взети от Столичната община. Бордът подпомага и работата по инициативи като интелигентни градове, подбора, оценката, приоритизирането и финансирането на технологичните решения и проектите за интелигентни градове, които трябва да бъдат приложени в столицата.

София Тех Парк и Столична община са членове и организации учредители на Цифровия иновационен хъб, InnovationAmp.