Изберете страница

InnovationAmp

Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект

За нас

Цифровият иновационен хъб, InnovationAmp, има за цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото.

Мисията на InnovationAmp e да се превърне в ключов център в Югозападен регион в Република България, подпомагащ конкурентоспособността на компаниите и ефективността на публичните власти чрез използването на съвременни технологии базирани на изкуствен интелект, големи данни и високоскоростни изчисления и да съдейства за положителното икономическо и социално развитие на региона и изграждането на цифрова иновационна общност.

Това ще бъде постигнато чрез изпълнението на широкообхватни дейности, сред които:

 

  • Организиране на редица събития, с които да популяризира добавената стойност от цифровата трансформация и кръговата и нисковъглеродна икономика.
  • Провеждане на годишни анализи за напредъка на цифровата трансформация в региона и специализирани проучвания, идентифициращи потребностите на МСП в региона.
  • Организиране на специализирани обучения за повишаване на цифровите умения на организациите
  • Подпомагане на МСП в процеса към фабрики на бъдещето, чрез изготвяна на план за цифрова трансформация
  • предостави експертиза и инфраструктура за разработване, тестване и валидиране на продукти и технологии чрез достъп до лаборатории и налично оборудване.

Услуги

InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростни изчисления и големите данни.

Посредничество и идентифициране на партньорски организации

Осигуряване на достъп до инфраструктура и експертиза за пред-инвестиционно тестване

Организиране на обучения и семинари за усъвършенстване на цифровите умения

Съдействие за достъп до финансиране и инвестиционни възможности

Предоставяне на консултантски услуги за дигитална трансформация на предприятията

InnovationAmp

Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект

Адрес

Гр. София, бул. Цариградско шосе № 111,
София Тех Парк

 

Връзка с нас

02 / 489 97 44
office@innovationamp.bg