Изберете страница

Дигиталният иновационен хъб InnovationAmp стартира подготовка за кандидатстване по европейската процедура за цифрови иновационни хъбове

Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект – InnovationAmp беше създаден с цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото, и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото. В платформата участват София Тех Парк и Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк, Столичната община, Техническият университет – София, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, „Невек Капитал Мениджмънт“ ООД, Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ и други организации.

Целта на InnovationAmp е да обедини действията на организации и институции в подкрепа на реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото като използва съвместно съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствения интелект. ДИХ ще си партнира и ще обменя опит с други европейски цифрови иновационни центрове и ще реализира проекти, свързани с прилагането на цифровите технологии в малките и средни предприятия, както и ще съдейства за успешното им внедряване в практиката.

InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции, да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростните изчисления и големите данни.

Инициативата за изграждане на регионален цифров иновационен хъб в Югозападния регион на България бе одобрена на национално ниво, екипът на InnovationAmp стартира предварителна подготовка за кандидатстване по европейската процедура за цифрови иновационни хъбове. Очаква се процедурата да бъде обявена в последното тримесечие на тази година.

Част от процеса на подготовка включва комуникацията и изграждането на сътрудничества с подобни инициативи в цяла Европа. В тази връзка през месец юли  се проведе събитие „Next generation of Public Services“ по повод международна дискусия за цифровата трансформация на публичните услуги и предимствата за обществото и гражданите. В събитието се включи Михаил Илиев, директор на дирекция „Иновационни проекти“ на София Тех Парк, партньор в InnovationAmp, който представи мисията и целите на новосформирания цифров иновационен хъб в Югозападния регион на страната. На срещата бяха очертани възможности за колаборация между държавите от Югоизточна Европа в областта на публичната дигитализация, което е заложено като една от основните цели на InnovationAmp.

София Тех Парк се включи в Дигиталния борд на София

Изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов се включи в първото заседание на новосъздадения Дигитален борд на София, който е инициатива на Столичната община.

Дигиталният борд на София е съставен от представители на технологични компании и бизнес асоциации, както и от академичните среди, и се председателства от заместник-кмета на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Целта на борда е да подпомага дейността на кметството по въвеждане на нови дигитални технологии, допринасящи за повишаване качеството на общинските услуги, комуналните услуги и инфраструктура. Участниците в борда споделят експертиза и насоки за най-добрите практики, както и съвети относно конкретни решения, които трябва да бъдат взети от Столичната община. Бордът подпомага и работата по инициативи като интелигентни градове, подбора, оценката, приоритизирането и финансирането на технологичните решения и проектите за интелигентни градове, които трябва да бъдат приложени в столицата.

София Тех Парк и Столична община са членове и организации учредители на Цифровия иновационен хъб, InnovationAmp.

Българският суперкомпютър Discoverer е на 91-во място в световната класация на високопроизводителни машини TOP 500

Българският суперкомпютър Discoverer, част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC JU, беше класиран на 91-во място в световната класация на най-мощните суперкомпютърни системи TOP 500. Параметрите на машината, която е позиционирана в София Тех Парк, бяха изпитани по време на специални тестове, които се провеждат в съответствие със стандартите и изискванията на независимата неправителствена организация, която поддържа класацията.

При тестовете Discoverer надхвърли планираната производителната мощ 4,44 петафлопа като достигна до 4,518.9 петафлопа, а отчетената върхова производителност беше 5,942.0 петафлопа.

Постигнатите резултати поставят Discoverer на 66-та позиция в допълнителната класация на TOP 500 – HPCG, която измерва сближаването на натоварванията на HPC и изкуствения интелект (AI), базирани на машинно обучение и дълбоко обучение, чрез решаване на система от линейни уравнения, използващи нови алгоритми със смесена прецизност, които използват съвременния хардуер.

София Тех Парк и консорциум „Суперкомпютър Петаскейл– България“ са членове и организации учредители на Цифровият иновационен хъб, InnovationAmp.

Суперкомпютърът Discoverer е произведен и доставен от глобалния лидер в дигиталната трансформация – Atos.  С Discoverer броят на суперкомпютрите в TOP 500, произведени от Atos, става 36, като общата им производителност е 206 петафлопа. Освен в България, Atos доставя и суперкомпютрите от EuroHPC мрежата в още четири локации – Италия, Словения, Люксембург и Португалия.

Включването на Discoverer сред първите 500 високопроизводителни машини в международен мащаб вече постави страната ни на световната карта на високотехнологичните държави и e предпоставка за превръщането й в дигитален хъб в Югоизточна Европа.

„Отличното позициониране на Discoverer в класацията за суперкомпютри TOP 500 потвърждава, че EuroHPC JU работи с пълна сила. Като 27-ият най-мощен суперкомпютър в Европейския съюз, Discoverer е водещ в европейската HPC технология“, коментира Андерс Дам Йенсен, изпълнителен директор на Съвместното предприятие EuroHPC. „Когато всичките седем суперкомпютъра от EuroHPC JU са онлайн, можем да очакваме 670 петафлопа изчислителна мощност да бъдат достъпни за европейските изследвания и иновации. Те ще подкрепят развитието на водещи научни изследвания, ще подкрепят публичния сектор, МСП и индустриалните приложения в много области и ще спомогнат за по-нататъшната база от знания на ЕС в областта на науката, технологиите, машинното обучение, изкуствения интелект и анализа на данни с висока производителност”, допълни той.

„Много сме горди, че екипът на Atos проектира, достави и внедри изключително нова технология суперкомпютър в София Тех Парк. Тази система, наречена Discoverer, е класирана като 91-ият най-мощен компютър в света. А според показателите на HPCG е на 66 място в света. Машината е най-мощната в Югоизточна Европа. Ако вземем предвид само Европа, Discoverer е в топ 30 на най-мощните суперкомпютри. Това ще даде нова възможност за развитие на научната общност в България и заедно с помощта на търговските партньори ще позволи по-бърз растеж на цифровата икономика в този регион“, каза Томаш Хлавса, ръководител на Big data & Security отдела на Atos за Чехия и Словакия.

Проектът за изграждане на суперкомпютър в България, част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC JU, се изпълнява от консорциум „Суперкомпютър Петаскейл– България“ с водещ партньор София Тех Парк. Консорциумът обединява познанията на организациите – членове и над 15 години опит в приложните науки. Проектът се финансира от бюджетите на българската държава и EuroHPC JU.

Основната цел на суперкомпютъра в България е да подкрепи редица научноизследователски и иновационни дейности, да стимулира промишлеността, базирана на използването на технологии за симулиране, моделиране и оптимизация. Капацитетът на машината може да бъде използван в много приложни области за нуждите на голям брой публични и частни потребители, включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво. Системата ще бъде оптимизирана да работи в множество научни области, включително биоинформатика, фармация, молекулярна динамика и механика, квантова химия и биохимия, изкуствен интелект, персонализирана медицина, биоинженерство, прогнозиране на времето, борбата с климатичните промени и др.

Капацитетът на компютърната система в България ще бъде допълнен от още 4 петаскейл суперкомпютъра, част от мрежата EuroHPC JU, които ще бъдат позиционирани в Люксембург, Словения, Чехия, Португалия, както и от 3 pre-exascale суперкомпютъра във Финландия, Италия и Испания. Главната цел на европейската мрежа на суперкомпютрите е да бъде насърчена научната дейност с приложение в индустрията и да бъдат създадени благоприятни условия за развиване на още по-добра европейска икономика, както и да се бъде надградена изчислителната мощ на Европейския съюз.

 Класацията можете да видите на линковете:

https://www.top500.org/lists/top500/list/2021/06/?page=1
https://www.top500.org/system/179948/
https://www.top500.org/lists/hpcg/list/2021/06/

Повече за Discoverer – https://sofiatech.bg/petascale-supercomputer/

Повече за EuroHPC JU – https://eurohpc-ju.europa.eu/

Учреден е дигитален хъб за големи данни и изкуствен интелект

„Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект“ InnovationAmp беше учреден с цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото. В платформата участват София Тех Парк и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк, Столичната община, Техническият университет – София, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, „Невек Капитал Мениджмънт“ ООД, Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ и други организации.
Целта на дигиталния иновационен хъб е да обедини действията на организации и институции в подкрепа на реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото като използва съвместно съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствения интелект. ДИХ ще си партнира и ще обменя опит с Европейски цифрови иновационни центрове и ще реализира проекти, свързани с прилагането на цифровите технологии в малките и средни предприятия, както и ще съдейства за успешното им внедряване в практиката.
InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростни изчисления и големите данни.