Изберете страница

Дигиталният иновационен хъб InnovationAmp стартира подготовка за кандидатстване по европейската процедура за цифрови иновационни хъбове

Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект – InnovationAmp беше създаден с цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото, и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото. В платформата участват София Тех Парк и Сдружението за научноизследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк, Столичната община, Техническият университет – София, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, „Невек Капитал Мениджмънт“ ООД, Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ и други организации.

Целта на InnovationAmp е да обедини действията на организации и институции в подкрепа на реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото като използва съвместно съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствения интелект. ДИХ ще си партнира и ще обменя опит с други европейски цифрови иновационни центрове и ще реализира проекти, свързани с прилагането на цифровите технологии в малките и средни предприятия, както и ще съдейства за успешното им внедряване в практиката.

InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции, да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростните изчисления и големите данни.

Инициативата за изграждане на регионален цифров иновационен хъб в Югозападния регион на България бе одобрена на национално ниво, екипът на InnovationAmp стартира предварителна подготовка за кандидатстване по европейската процедура за цифрови иновационни хъбове. Очаква се процедурата да бъде обявена в последното тримесечие на тази година.

Част от процеса на подготовка включва комуникацията и изграждането на сътрудничества с подобни инициативи в цяла Европа. В тази връзка през месец юли  се проведе събитие „Next generation of Public Services“ по повод международна дискусия за цифровата трансформация на публичните услуги и предимствата за обществото и гражданите. В събитието се включи Михаил Илиев, директор на дирекция „Иновационни проекти“ на София Тех Парк, партньор в InnovationAmp, който представи мисията и целите на новосформирания цифров иновационен хъб в Югозападния регион на страната. На срещата бяха очертани възможности за колаборация между държавите от Югоизточна Европа в областта на публичната дигитализация, което е заложено като една от основните цели на InnovationAmp.

Учреден е дигитален хъб за големи данни и изкуствен интелект

„Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект“ InnovationAmp беше учреден с цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото. В платформата участват София Тех Парк и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк, Столичната община, Техническият университет – София, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, „Невек Капитал Мениджмънт“ ООД, Сдружение „Стратегически Център по Изкуствен Интелект (СЦИИ)“ и други организации.
Целта на дигиталния иновационен хъб е да обедини действията на организации и институции в подкрепа на реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото като използва съвместно съществуващата инфраструктура, ноу – хау, технологии и експертиза в областта на големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствения интелект. ДИХ ще си партнира и ще обменя опит с Европейски цифрови иновационни центрове и ще реализира проекти, свързани с прилагането на цифровите технологии в малките и средни предприятия, както и ще съдейства за успешното им внедряване в практиката.
InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростни изчисления и големите данни.