Изберете страница
InnovationAmp
Цифровият иновационен хъб, InnovationAmp, има за цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в производствените и публичните предприятия, публичната администрация и обществото.

Услуги

InnovationAmp ще предлага персонализирани услуги, които позволяват на компаниите, работещи в производствения и публичния сектор и местните институции да подобрят своите услуги, продукти и бизнес модели, използвайки неограничените възможности на изкуствения интелект, високоскоростни изчисления и големите данни.

Посредничество и идентифициране на партньорски организации

Осигуряване на достъп до инфраструктура и експертиза за пред-инвестиционно тестване

Организиране на обучения и семинари за усъвършенстване на цифровите умения

Съдействие за достъп до финансиране и инвестиционни възможности

Предоставяне на консултантски услуги за дигитална трансформация на предприятията

Мисията

Мисията на InnovationAmp e да се превърне в ключов център в Югозападен регион в Република България, подпомагащ конкурентоспособността на компаниите и ефективността на публичните власти чрез използването на съвременни технологии базирани на изкуствен интелект, големи данни и високоскоростни изчисления и да съдейства за положителното икономическо и социално развитие на региона и изграждането на цифрова иновационна общност.
Това ще бъде постигнато чрез изпълнението на широкообхватни дейности, сред които:

  • Организиране на редица събития, с които да популяризира добавената стойност от цифровата трансформация и кръговата и нисковъглеродна икономика.
  • Провеждане на годишни анализи за напредъка на цифровата трансформация в региона и специализирани проучвания, идентифициращи потребностите на МСП в региона.
  • Организиране на специализирани обучения за повишаване на цифровите умения на организациите
  • Подпомагане на МСП в процеса към фабрики на бъдещето, чрез изготвяна на план за цифрова трансформация предостави експертиза и инфраструктура за разработване, тестване и валидиране на продукти и технологии чрез достъп до лаборатории и налично оборудване.

Управителен съвет

Петър Статев

Петър Статев

Председател на Надзорния съвет на София Тех Парк, на УС на ИКТ Клъстер и на "Суперкомпютър петаскейл-България"

Генчо Керезов

Генчо Керезов

Зам.-кмет „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, Столична община

Проф. Георги Тодоров

Проф. Георги Тодоров

Заместник-декан по научно-изследователска дейност и международна интеграция в Техническия университет - София

Проф. Силвия Илиева

Проф. Силвия Илиева

Професор във Факултета по математика и информатика и директор на институт GATE към СУ „Св. Кл. Охридски“

Константин Петров

Константин Петров

Основател и партньор в New Vision 3 и New Europe Venture Equity II

Членове

Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ (ICT Cluster)

София тех парк ад

Сдружение за научноизследователска и развойна дейности

„Невек Капитал Мениджмънт“ ООД

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Български иновационен и технологичен център - DigiTecH 4.0

Сдружение „Стратегически център по изкуствен интелект“ (СЦИИ)

Технически университет - София

Столична община

Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН

Българският суперкомпютър Discoverer

Новини

Дигиталният иновационен хъб InnovationAmp стартира подготовка за кандидатстване по европейската процедура за цифрови иновационни хъбове

Дигиталният иновационен хъб InnovationAmp стартира подготовка за кандидатстване по европейската процедура за цифрови иновационни хъбове

Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект - InnovationAmp беше създаден с цел реализирането на цифровата трансформация на индустрията и обществото, и въвеждане на кръговата и нисковъглеродна икономика в...

София Тех Парк се включи в Дигиталния борд на София

София Тех Парк се включи в Дигиталния борд на София

Изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов се включи в първото заседание на новосъздадения Дигитален борд на София, който е инициатива на Столичната община. Дигиталният борд на София е съставен от представители на технологични компании и бизнес...

Българският суперкомпютър Discoverer е на 91-во място в световната класация на високопроизводителни машини TOP 500

Българският суперкомпютър Discoverer е на 91-во място в световната класация на високопроизводителни машини TOP 500

Българският суперкомпютър Discoverer, част от европейската мрежа на високопроизводителните машини EuroHPC JU, беше класиран на 91-во място в световната класация на най-мощните суперкомпютърни системи TOP 500. Параметрите на машината, която е позиционирана в София Тех...

Адрес

Гр. София, бул. Цариградско шосе № 111,
София Тех Парк

Връзка с нас

02 / 489 97 44
office@innovationamp.bg